ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz Fiziki Yerleşim

Güncelleme Tarihi: 18/08/2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

-1 BODRUM KAT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

o  Poliklinikler(Ortopedi  ve  Travmatoloji Polikliniği, Dahiliye  Polikliniği , Göğüs Hastalıkları    Polikliniği, Göğüs Cerrahi Polikliniği, İntaniye Polikliniği, Fizik Tedavi Polikliniği B BLOK)   

                                                                                                     - Radyoloji Ünitesi (MR, Tomografi, Ultrasonografi, Panoramik Film)

·       Kemoterapi Ünitesi,( C Blok)  (Diyetisyen Polikliniği, Diyabet Hemşireliği,Merkezi ,Kan Alma birimi ,Merkezi B BLOK)                                                                                                                                                                                

·         Laboratuvar (Biyokimya, Mikrobiyoloji A BLOK) ve Patoloji Lab. (A-D BLOK)   -Röntgen  (D Blok)  Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi, ( C BLOK) (Morg- Çamaşırhane - Mutfak – Arşiv ,Sığınak A BLOK) – Depolar (A BLOK) -

Hastane Eczanesi (C BLOK)  ,(Vezne,Danışma , MHRS onay,112 İstasyonu B BLOK)                                                                                                                                                                                                                           

·      ZEMİN KAT:                                                                                                                                                                                                                

·       Danışma, Poliklinikler(Çocuk   Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, Kadın Hastalıkları  ve Doğum Polikliniği, Göz Polikliniği, KBB Polikliniği) ( B -BLOK)                                                                                                                                                                                                                      

·         (Acil Servis, Acil Laboratuvar, Acil Röntgen A BLOK), Fizik Tedavi Servisi(C BLOK) ,Fizik Tedavi Ünitesi(B -BLOK), Hastane Polis Merkezi(A- BLOK) ,

 Hastane Kantini, (Kalite Yönetim Birimi, Eğitim Birimi,İstatistik Birimi ,Sağlık Kurulu, Adli Rapor , Başhekim Yardımcısı, Evrak Kayıt, Kan Alma Birimi  B- BLOK),

(Hasta İletişim Birimi, Çalışan Güvenliği Birimi  ,Sistem Odası ,Güvenlik Komuta Merkezi C BLOK) (Diyaliz Ünitesi -A BLOK)                                                                                                                  

·      1. KAT:                                                                                                                                                                                                                          

·       Kardiyoloji Servisi- Nöroloji Servisi C BLOK,Yoğun Bakımlar(Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyoloji  Yoğun Bakım Ünitesi A BLOK ) – Palyatif Bakım Servisi C BLOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

·       Poliklinikler(Beyin Cerrahi ve Sinir Hastalıkları Polikliniği ,Nöroloji Polikliniği,Cildiye Polikliniği, Kardiyoloji Polikliniği,Psikiyatri Polikliniği,Psikolog, Genel Cerrahi Polikliniği,Kalp Damar Cerrahi Polikliniği, Anestezi Polikliniği, Üroloji Polikliniği     B BLOK )                                                                                                                                                                                                                       

·       Evde Sağlık Hizmetleri  Birimi,  (  Kan Transfüzyon Merkezi- Endoskopi Ünitesi A BLOK) ,Sterilizasyon Ünitesi,HBYS( Bilgi İşlem B BLOK)  Birimi                                                                                                                                                                                                                        

·    ,(Satın Alma Birimi, Santral, Mutemetlik   Birimi,Gider Tahakkuk Birimi, Gelir Tahakkuk Birimi.B BLOK)                                                                                                                                                                                                                                                              

·      2. KAT:                                                                                                                                                                                                                          

·     (  Çocuk Hastalıkları Servisi - Çocuk Cerrahi Servisi C BLOK) (Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi A BLOK)  – Doğum Ünitesi A BLOK,  Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi C BLOK ,(Günübirlik Cerrahi ,Ameliyathane A BLOK)                                                                                                                                                                                                                                                                 

·        Hastane Yönetimi(Hastane YöneticisiBaşhekim, Başhekim Yardımcıları,İdari ve Mali Hizmetler  Müdürlüğü ,Sağlık Bakım Hizmetleri  Müdürlüğü)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

·       İdari Birimler-Personel Birimi, Faturalama Birimi – Konferans Salonu, Sivil Savunma-Kanser Kayıt Birimi

  – Taşınır Kayıt Birimleri (Klinik Mühendislik Birimi ,Ayniyat Tüketim birimi, Medikal  sarf  Depo birimi, Medikal Tüketim  birimi , Dayanıklı Taşınır  birimi ) Mescidler(Bay –Bayan) B BLOK) ,(Personel Yemekhanesi D BLOK)                                                                                                                                                          

·      3. KAT :                                                                                                                                                                                                                         

·       Ortopedi-Üroloji Servisi ,Genel Cerrahi Servisi C BLOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

·         4. KAT:                                                                                                                                                                                                                       

·        Göz Servisi – Kulak Burun Boğaz Servisi,Göğüs Cerrahisi Servisi – Beyin Cerrahi Servisi ,Kardiyo Vasküler Cerrahi Servisi – Plastik cerrahi Servisi C BLOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

·       5.KAT: Göğüs Hastalıkları Servisi – Cildiye Servisi,Dahiliye- İntaniye Servisi C BLOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

·       6.KAT: Dahiliye Servisi   C BLOK