Öz Değerlendirme Sonuçları, Kalite Birimi tarafından Üst Yönetime sunuldu.


 

Hastanemiz tarafından yürütülen Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon kapsamında yapılan Öz Değerlendirme Sonuçları, Kalite Birimi tarafından Üst Yönetime sunuldu.


Haber Detay Resimleri