Kurumsal » Hastanemiz Fiziki Yerleşimi » 

Yerleşim

 

·       -1 BODRUM KAT:                                                                  
o  Poliklinikler(Ortopedi  ve  Travmatoloji Polikliniği, Dahiliye  Polikliniği , Göğüs Hastalıkları    Polikliniği, Göğüs Cerrahi Polikliniği, İntaniye Polikliniği, Fizik Tedavi Polikliniği B BLOK)   
                                                                                                     - Radyoloji Ünitesi (MR, Tomografi, Ultrasonografi, Panoramik Film)
·       Kemoterapi Ünitesi,( C Blok)  (Diyetisyen Polikliniği, Diyabet Hemşireliği,Merkezi ,Kan Alma birimi ,Merkezi B BLOK)                      
·         Laboratuvar (Biyokimya, Mikrobiyoloji A BLOK) ve Patoloji Lab. (A-D BLOK)   -Röntgen  (D Blok)  Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi, ( C BLOK) (Morg- Çamaşırhane - Mutfak – Arşiv ,Sığınak A BLOK) – Depolar (A BLOK) -
Hastane Eczanesi (C BLOK)  ,(Vezne,Danışma , MHRS onay,112 İstasyonu B BLOK)
                           
·      ZEMİN KAT:                          
·       Danışma, Poliklinikler(Çocuk   Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, Kadın Hastalıkları  ve Doğum Polikliniği, Göz Polikliniği, KBB Polikliniği) ( B -BLOK)                            
·         (Acil Servis, Acil Laboratuvar, Acil Röntgen A BLOK), Fizik Tedavi Servisi(C BLOK) ,Fizik Tedavi Ünitesi(B -BLOK), Hastane Polis Merkezi(A- BLOK) ,
 Hastane Kantini, (Kalite Yönetim Birimi, Eğitim Birimi,İstatistik Birimi ,Sağlık Kurulu, Adli Rapor , Başhekim Yardımcısı, Evrak Kayıt, Kan Alma Birimi  B- BLOK),
(Hasta İletişim Birimi, Çalışan Güvenliği Birimi  ,Sistem Odası ,Güvenlik Komuta Merkezi C BLOK) (Diyaliz Ünitesi -A BLOK)                                                                                                                   
·      1. KAT:                            
·       Kardiyoloji Servisi- Nöroloji Servisi C BLOK,Yoğun Bakımlar(Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyoloji  Yoğun Bakım Ünitesi A BLOK ) – Palyatif Bakım Servisi C BLOK                                      
·       Poliklinikler(Beyin Cerrahi ve Sinir Hastalıkları Polikliniği ,Nöroloji Polikliniği,Cildiye Polikliniği, Kardiyoloji Polikliniği,Psikiyatri Polikliniği,Psikolog, Genel Cerrahi Polikliniği,Kalp Damar Cerrahi Polikliniği, Anestezi Polikliniği, Üroloji Polikliniği     B BLOK )                            
·       Evde Sağlık Hizmetleri  Birimi,  (  Kan Transfüzyon Merkezi- Endoskopi Ünitesi A BLOK) ,Sterilizasyon Ünitesi,HBYS( Bilgi İşlem B BLOK)  Birimi                             
·    ,(Satın Alma Birimi, Santral, Mutemetlik   Birimi,Gider Tahakkuk Birimi, Gelir Tahakkuk Birimi.B BLOK)                                
·      2. KAT:                            
·     (  Çocuk Hastalıkları Servisi - Çocuk Cerrahi Servisi C BLOK) (Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi A BLOK)  – Doğum Ünitesi A BLOK,  Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi C BLOK ,(Günübirlik Cerrahi ,Ameliyathane A BLOK)                                
·        Hastane Yönetimi(Hastane YöneticisiBaşhekim, Başhekim Yardımcıları,İdari ve Mali Hizmetler  Müdürlüğü ,Sağlık Bakım Hizmetleri  Müdürlüğü)                                                 
·       İdari Birimler-Personel Birimi, Faturalama Birimi – Konferans Salonu, Sivil Savunma-Kanser Kayıt Birimi
  – Taşınır Kayıt Birimleri (Klinik Mühendislik Birimi ,Ayniyat Tüketim birimi, Medikal  sarf  Depo birimi, Medikal Tüketim  birimi , Dayanıklı Taşınır  birimi ) Mescidler(Bay –Bayan) B BLOK) ,(Personel Yemekhanesi D BLOK)
                   
·      3. KAT :                            
·       Ortopedi-Üroloji Servisi ,Genel Cerrahi Servisi C BLOK                                                    
·         4. KAT:                            
·        Göz Servisi – Kulak Burun Boğaz Servisi,Göğüs Cerrahisi Servisi – Beyin Cerrahi Servisi ,Kardiyo Vasküler Cerrahi Servisi – Plastik cerrahi Servisi C BLOK                                              
·       5.KAT: Göğüs Hastalıkları Servisi – Cildiye Servisi,Dahiliye- İntaniye Servisi C BLOK                                            
·       6.KAT: Dahiliye Servisi   C BLOK