Birimler - Doktorlar » Tıbbi Birimler » Klinikler ve Bölümler » Merkezi Laboratuvar » 

 

POLATLI DEVLET HASTANESİ MERKEZİ LABORATUVAR

Hastanemiz merkez laboratuarı;  Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji ve Acil laboratuarı (gözetimli Hizmet Laboratuvarı) olarak hizmet vermektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Bakteriyoloji, seroloji,  eliza, parazitoloji, hematoloji testleri çalışılmaktadır. Laboratuvarımızda tüm parametreler için internal ve eksternal kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır. 2 uzman ve 3 laboratuvar teknisyeni ile hizmet vermektedir. Laboratuvarımız Merkez Laboratuarı içinde A blok -1. katta bulunmaktadır.

Tel: Hematoloji- Eliza-Seroloji: 0 312 6303030 Dahili: 1112

Bakteriyoloji-Parazitoloji: 0 312 6303030 Dahili:1119

 

 

 

 

 

Biyokimya laboratuvarı

 

Rutin Biyokimya Laboratuvarı, Hormon Laboratuvarı, İdrar Laboratuvarı olmak üzere üç alanda hizmet vermektedir. . Laboratuvarımızda tüm parametreler için internal ve eksternal kalite kontrol  çalışmaları yapılmaktadır.

Laboratuvarımız Merkez Laboratuarı içinde A blok -1. katta bulunmaktadır.

1 uzman doktor ve 9 laboratuvar teknisyeni ile hizmet verilmektedir.

Rutin biyokimya Laboratuvarı: 0312 630 3030 (1116)

Hormon Laboratuvarı:  0312 630 3030 (1117)

İdrar Laboratuvarı: : 0312 630 3030 (1101)

 

 

 

 

 

 

 

Acil Laboratuvarı

Gözetimli laboratuar kapsamında 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Acil Biyokimya, Hematoloji, İdrar, Koagülasyon, Kan Gazı, Kardiyak ve beta hcg testleri çalışılmaktadır.

5 laboratuvar teknisyeni ile hizmet vermektedir.

Laboratuvarımız Acil servis içinde A Blok zemin katta bulunmaktadır.

Telefon: 0 312 6303030 Dahili:1148-1149

 

 

 

 

Patoloji laboratuvarı

Hastanemiz poliklinik ve kliniklerine başvuran, ayaktan ya da yatarak takip edilen hastaların takip aşamalarında, ilgili klinik hekimlerinin gerekli gördüğü doku, organ veya sitoloji materyali, poliklinik ve ameliyathanelerden bölümümüze ulaştırılır.

 Gelen materyal kayıt, örnekleme, takip, kesit ve boyama işlemlerinden geçirilerek yılda ortalama 6000 hasta başvurusu olan bir birimdir.

1 patoloji uzman doktoru,1 patoloji teknikeri ve 1 laboratuvar teknisyeni ile hizmet vermektedir.

Adres: A BLOK -1 katta hizmet vermektedir.

Telefon:0 312 6303030 Dahili:1375-1376

 

 

 

 

 

Doktorlarımız

                                                                                                                                                            

    Uzm.Dr. Diba NURİSTANİ                     Uzm.Dr. Gönül Özel ÇALIŞKAN                   Uzm.Dr. Kübranur ÜNAL                         Uzm.Dr. İlhan MERAL                    

 

 

 

                                                        

        Uzm.Dr.Murat ALIŞIK                                      Uzm.Dr. Ömer Faruk DEMİR