Birimler - Doktorlar » Tıbbi Birimler » Klinikler ve Bölümler » Merkezlerimiz ve Ünitelerimiz » Endoskopi Ünitesi » 

Gastroentoroloji Ünitesi

 Ünitemiz; Yemek borusu, mide, bağırsaklar, safra yolları ,karaciğer ve pankreas hastalıklarının endoskopik tanı ve tedavisi  ile ilgili hizmet vermektedir.Bu ünitede verilen  hizmetler ; sindirim sistemindeki kanamaların endoskopik yöntemlerle  kontrolu ve özafagus varis kanamalarının  tedavisi, sindirim sisteminden yabancı cisim çıkarılması ,sindirim sistemi ve  sindirim sistemindeki  poliplerin çıkarılması vb. işlemlerde hizmet vemektedir.

Yapılan Uygulamalar:

Özafagogastroduodenoskopi (üst gastrointestinal sistem endoskopisi),

Rektosigmoidoskopi,

Total kolonoskopidir PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

Ünitemiz 2 Doktor , 2 hemşire , 1 yardımcı personel ve 1 sekreterle hizmet vermektedir.

 Ünitemiz 1.Kattadır.