Birimler - Doktorlar  Tıbbi Birimler  Klinikler ve Bölümler  Destek Birimleri  Çocuk Gelişimi Birimi  

Çocuk Gelişim Uzmanı size nasıl yardımcı olabilir?

J   0-6 yaş grubunda olan çocukların tüm gelişim alanlarının (kişisel-sosyal, ince motor, kaba motor, dil-bilişsel alanda) gelişim takibinin yapılmasında,

J  Çocukların olumsuz davranışlarının çözümlenmesi konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyan ailelere danışmanlık hizmetinin verilmesinde,

J  Çocuğun kreşe ya da okula hazır olup olmadığının belirlenmesinde,

J  0-6 yaş grubunda özel eğitim alan çocukların gelişimsel ilerlemelerinin takip edilmesinde yardımcı olur.

 

Hastanemizde uygulanan;

ü  Denver II Gelişimsel Tarama Testi ile 0-6 yaş arası çocukların zihinsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim, ince motor-kaba motor ve dil gelişim alanlarının yaşıtlarından beklenen olgunluğa ulaşıp ulaşmadığı ölçülür. Yapılan test sonucunda ortaya çıkan gecikme alanlarının desteklenmesine yönelik aileler bilgilendirilir. Çocuğun zihin, beden, duygusal gelişiminin yaşına uygun olup olmadığından şüphelenilen durumlarda, konuşmada gecikme varsa, algılamada güçlük çekiyorsa, yürümesi gecikmişse, öğrenmede güçlük çekiyorsa, söyleneni yapmada komutları algılama ve uygulamada güçlük çekiyorsa, fiziksel gelişimi yaşıtlarından geriyse Denver II testi uygulanmalıdır.

 

Bu test sağlıklı gözüken çocuklarda olası sorunları taraması açısından önemlidir. Sağlıklı gelişimi olan çocukların 0–6 ay(mutlaka),12–18 ay,2–3 yaş ve 5–6 yaş arasında gelişim testi yaptırmaları önerilmektedir. Denver II zekâ testi değil, gelişim tarama testidir. 

 

             Polikliniğimizde Denver Testi;

Ø Sağlıklı bebeğe-çocuğa

Ø Riskli bebeğe (prematüre)

Ø Gelişimsel geriliği olduğundan kuşkulanan bebeğe-çocuğa yapılmaktadır.

 

Çocuklarda gelişim testlerinin önemi yadsınamaz. Bu gelişim testleri ile çocukta herhangi bir sorun var ise erkenden tespit edilebilmekte ve kontrollü bir büyüme için gerekli tedbirler alınabilmektedir. Dünyada en sık kullanılan gelişim testi Denver II tarama testi, 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim tarama testidir. İnce motor beceriler dediğimiz kavrama, tutma, sıkma, el-göz koordinasyonu, kaba motor dediğimiz beceriler atlama, zıplama, yürüme, dil becerileri dediğimiz konuşma ve sosyal beceri-öz bakım dediğimiz kendi kendine yetebilme, kendi işini kendi görebilme gibi alanlarda çocuğun yaşına uygun olarak gelişip gelişmediğini değerlendiren güven verici ve basit bir test uygulamasıdır.

 

 

 

ü   Metropolitan Okul Olgunluk Testi ile 5,5-6 yaş arasındaki çocukların okula başlamasının uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Çocuk Gelişim Uzmanı aynı zamanda çocuklarda oluşan uyum ve davranış sorunları hakkında da aileyi bilgilendirip danışmanlık hizmeti vermektedir.

 Çocuk Gelişim Polikliniği Danışmanlık Konuları:

 

Ø  Alt ıslatma(enürezis)                                    

Ø  Çalma

Ø  İnatlaşma

Ø  Kaka kaçırma(enkoprezis)

Ø  Kardeş kıskançlığı

Ø  Kekemelik

Ø  Konuşmada gecikme

Ø  Küfür etme

Ø  Çocukluk mastürbasyonu

Ø  Okul korkusu

Ø  Okul olgunluğuna erişme

Ø  Özgüven eksikliği

Ø  Parmak emme

Ø  Saldırganlık

Ø  Tırnak yeme

Ø  Tuvalet eğitimi

Ø  Yalan söyleme

Ø  Yemek yeme sorunları

 

 

!          Unutulmamalıdır ki her çocuğun gelişimi kendi içinde biricik bir yapıya sahiptir. Gelişim hızı farklılıklar gösterebilir. Başka çocuklarla kıyaslamaktan kaçınarak, kendi gelişimini destekler nitelikte hareket edilmelidir.

!          Çocuğunuz hasta olduğunda hekim tarafından çeşitli tahliller yapılıp bir teşhis konulmakta ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır ancak gelişimsel bir geriliğin fark edilmesi ve tedavisi kolay değildir.

 

!          Belli aralıklarla sağlıklı görünümdeki her çocuğun gelişim değerlendirmesinin yapılması olası geriliklerin tespiti açısından büyük önem taşımaktadır. Eğer çocukta bir gelişimsel gerilik varsa çocuk psikiyatristine ve çocuk nöroloğuna zamanında yönlendirilip erken tanı konulması ve çocuğun özel eğitim alması sağlanmalıdır. Özel eğitimde erken teşhis önemlidir. Problem ne kadar erken fark edilir ve eğitime ne kadar erken başlanırsa çocuğun yaşıtlarının seviyesine ulaşması o kadar kolaylaşır.