Birimler - Doktorlar  Tıbbi Birimler  Klinikler ve Bölümler  Merkezlerimiz ve Ünitelerimiz  Kan Transfüzyon Merkezi  

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ

Tarihçe:

 Transfüzyon Merkezimiz “Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbi sertifikası”na sahip 1 hekim ve 5 sağlık personeli ile hizmet vermektedir. 2001 yılında Kan Merkezi olarak kurulan ünitemiz 2009 yılı Şubat ayından itibaren Kızılay Bölge Kan Merkezi ile yapılan sözleşme gereği, hastalara hizmetine Transfüzyon Merkezi olarak devam etmektedir.

Amaç:

Ulusal rehberler ve kalite standartlarına uygun olarak transfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testlerin çalışılması, Kızılay Bölge Kan Merkezinden kan ve kan bileşeni temin edilmesi, acil durumlarda Kızılay Bölge Kan Merkezinden yetki alınarak kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, hazırlanması, depolanması ve transfüzyon için kliniklerin kullanımına sunulmasıdır.

Uygulama:

 Hastalarımızın kan bileşeni ihtiyacı olduğunda kliniklerden yapılan talep doğrultusunda Transfüzyon Merkezimiz Kızılay Bölge Kan Merkezinden kan bileşeni temin etmektedir.  Ancak Kızılayın, hastanemiz tarafından talep edilen kan bileşenini karşılayamadığı durumlarda, Merkezimizde donörlerden kan alınarak Eritrosit Süspansiyonu, Taze Donmuş Plazma ve gerektiğinde Trombosit Süspansiyonu hazırlanabilmektedir.

 Halen 2 adet donör koltuğunda gerektiğinde kan ve kan bileşeni temini gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda Kan Grubu Testi, Cross-Match testi çalışılmaktadır. İndirekt coombs testi için 2016 yılı Mart ayında dış laboratuvar ile sözleşme imzalanmıştır. Kanlar Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri kabul edilip Perşembe günü dış laboratuvara gönderilmektedir. Sonuçların gün içerisinde hastane otomasyon sistemine girişi yapılmaktadır.

Kan bağışlamak isteyenler ve hastalarımız 0-312-630 30 30 Dahili:1212 ve 1213 numaralı telefondan bilgi alabilirler.


Ünitemiz 1. kattadır.