Birimler - Doktorlar » Tıbbi Birimler » Klinikler ve Bölümler » Dahili Bölümler » Acil Servis » 

ACİL SERVİS

   Acil servisimizde 7 gün 24 saat bayram ve tatil demeden en az 2 hekim, 6 hemşire, 1 sağlık memuru ve 3 personelle hizmet verilmektedir. Acil servis girişine yakın 2 sedyeli tam donanımlı bir resüsitasyon odası, 2 sedyeli travma ve müdahale  odası bulunmaktadır.Acil servisimizde  10 adet  muayene kabini  alanı  ve   6 bay müşahede,6 bayan müşahede  , 4 adet çocuk  müşahede kabini bulunmaktadır.. Resüsitasyon odası durumu kötü, ölümcül hastalar ile travma hastalarının tüm ilk bakı ve tedavilerinin yapılabilmesi için gerekli alet ve malzemeleri içeren bir alandır.

     Acil servise başvuran hastaların muayene önceliği yapılan triaj  uygulaması sonrasında belirlenir.(  Triaj Uygulaması: Çok sayıda hastanın bulunduğu durumlarda hasta ve yaralının öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir).Triaj uygulaması sonrası hastalar önceliklerine göre muayene kabinlerine alınır.Başvuran hastaların muayeneleri tamamlandıktan sonra tahlil için alınan numuneler laboratuara görevli personel aracılığıyla ulaştırılmakta ve sonuçlar bilgisayarımızda görülebilmektedir. Ayrıca Bilgisayarlı Tomografi sonuçlarına  ve röntgen sonuçlarına da bilgisayarımızda bakılabilmektedir.YGULAMBAĞLANTILAR

Acil Servislerde Renk Kodlaması ve Triyaj Uygulaması

   Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin uygulama ve usül esasları hakkında tebliğine göre renk kodlaması ve triyaj uygulaması.

 

 

RENK KODLAMASI VE TRİYAJ UYGULAMASI 

RENK

ALAN VE VAKA NİTELİĞİ

ÖRNEK DURUMLAR

Yeşil

Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar.

BEKLEME SÜRESİ 1-4 SAAT

* Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı

* Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü

* Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti 

* Basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler

* Kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar

Sarı

Kategori 1:Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar.

*Diastolik>110 mmHg, Sistolik>180 mmHg olan kan basıncı yüksekliği   

* Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı

*Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı

 

* Nöbet geçirme öyküsü (uyanık)

 BEKLEME SÜRESİ  10-30DK

* Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan hasta

 

* İnatçı kusma

 

* Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta

 

* Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı

 

* 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta

 

* Şiddetli karın ağrısı olan hasta

 

* Deformite, ciddi laserasyon ve ezilme yaralanması içeren ekstremite yaralanması

 

* Suistimal riski veya şüphesi olan çocuk 

 

* Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta

 

 

Kategori 2:Orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlar. 

 

BEKLEME SÜRESİ 30-60 DK

* Basit kanamalar

* Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yaralanmaları

* Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu

* Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları

* Dehidratasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller

* Normal görme fonksiyonu olan göz inflamasyonları veya gözde yabancı cisim

* Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel basit fraktür, araştırma gerektiren komplike olmayan laserasyon) normal vital bulgular 

* Şiddetli olmayan karın ağrısı

* Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar

Kırmızı

Kategori 1:Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır. 

* Kardiyak arrest

* Solunumsal arrest

* Havayolu tıkanıklığı riski

* Major çoklu travma

 

* Solunum sayısı < 10/dakika

 BEKLEME SÜRESİ YOK

* Sistolik Kan Basıncı

 

* Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar

 

* Devam eden veya uzamış nöbet

 

 

 

* İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması 

Kategori 2:Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlar. 

* Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı

* Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri değerinin<%90’nın altında olduğu ciddi nefes darlığı olan hastalar

 BEKLEME SÜRESİ 5-10 DK

*Şiddetli stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski 

 

* Dolaşım bozukluğu

 

 -Nemli, soğuk deri, perfüzyon bozukluğu

 

 -Kalp hızı150 olması

 

 -Hemodinamik bulgularla beraber olan hipotansiyon 

 

* Akut hemiparazi/disfazi

 

* Letarji ile birlikte ateş (her yaş)

 

* İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması

 

* Major fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma

 

* Herhangi bir nedenle olan ciddi ağrı

 

  -Önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı

 

* Davranışsal/Psikiyatrik

 

 -Şiddet içeren agresif davranışlar

 

 -Kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar

 

 

 Doktorlarımız

 

                                              

         Dr.Canberk İNAN                                                

 

 

      

      Dr.Selen YAVAŞ YILMAZ

 

                                                               

       Dr.Şaben ŞAKALAR